Calle Eriksson, zoomare

Calle Eriksson berättar om hur han fann och använder sin Zoom.